Nieuws

Huidige bezoekersregeling in kader van coronamaatregelen

03/11/2021

Beste,

Hier vindt u het overzicht van onze huidige bezoekersregeling:

  • Bezoek blijft toegelaten door 2 personen per bezoek. Enkel naaste familie wordt toegelaten, geen buren of vrienden. Schoolgaande kinderen zijn eveneens niet toegelaten. 
  • Bezoekersregistratie is verplicht, alsook het toepassen van een correcte handhygiëne en het dragen van minimaal een chirurgisch mondneusmasker.
  • De bewoner draagt tijdens het bezoek een chirurgisch mondneusmasker. Bezoek tijdens maaltijdmomenten is niet toegelaten (gezien de bewoner dan geen mondneusmasker kan dragen).
  • Bezoek aan bewoners van de afdeling op het verdiep gebeurt via de trap/lift aan de kant van de serviceflatten ( = links vanaf de hoofdingang).
  • In geval de bezoeker zelf ziektesymptomen vertoont/ervaart, wordt gevraagd om niet langs te komen. 

Hopend op uw blijvend begrip en aanhoudend respecteren van de maatregelen.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met ons woonzorgcentrum.

 

BAM-momenten

25/06/2021

Misschien hebben jullie het als bezoeker aan ons woonzorgcentrum al opgemerkt, maar sinds eind mei hangen er verschillende posters met foto's van bewoners aan de eetzalen. Ook zijn er in de gang hartjes aan de muur omhoog gehangen met zogenaamde BAM-momentjes. BAM staat voor "Betekenisvolle activiteitenmethode". Een aanpak die aantoont hoe zorgverleners en bewoners samen betekenisvolle activiteiten kunnen realiseren. Graag geven we hieromtrent een klein beetje uitleg. We merken dat er elke dag zeer veel betekenisvolle zaken gebeuren in ons woonzorgcentrum, vaak tussen bewoner en medewerker. Kleine, bijna ontzichtbare acties, die we vaak niet de moeite vinden om te vernoemen, maar die wel een grote waarde creëren voor bewoners. We denken bijvoorbeeld aan een telefoontje naar een bewoner in het ziekenhuis, een wandeling, een bewoner tijdig informeren, aandacht hebben voor het kleine zoals een suikerklontje bij de koffie. Deze kleine en verrassende gebaren wilden we graag de afgelopen periode in de kijker zetten. De medewerkers hebben de kans gekregen om deze BAM-momentjes te noteren op een papieren hartje en dit op te hangen. Zo hebben onze bewoners al fijne echte BAM-momenten mogen ervaren.

Jaarlijkse barbecue

01/06/2021

In de eerste helft van september organiseren we op zondag ons jaarlijks tuinfeest met barbecue. Van harte welkom in onze feesttent van 11u30 tot 16u00. De opbrengst gaat integraal naar onze animatie-activiteiten welke georganiseerd worden voor onze bewoners. 

Gezien de coronacrisis werd de barbecue in 2020 en 2021 geannuleerd.

Mobiele tandarts in ons woonzorgcentrum

14/04/2021

Goede mondgezondheid is belangrijk voor de kwaliteit van het leven. Dat geldt evenzeer voor onze bewoners. Wie een gezonde mond heeft eet beter, ziet er verzorgder uit en heeft minder last van een slechte adem. Mondzorg is zeker niet alleen het werk van verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook van de tandarts.