Vrijwilligers

In ons woonzorgcentrum werken verschillende vrijwilligers. Ze hebben o.a. de volgende 'functies':

Maaltijdbedeling 

In de centrale keuken van het woonzorgcentrum worden de maaltijden bereid voor de bewoners in het woonzorgcentrum evenals voor de residenten in de groep van assistentiewoningen die hier wensen gebruik van te maken. Vrijwilligers ondersteunen de verdeling van het middagmaal in de groep van assistentiewoningen. 

Intern vervoer

Bewoners begeleiden naar de verschillende interne diensten en activiteiten zoals de kiné, de ergo, de kapel, de kapster, ...

Pastorale dienst

De erediensten in de kapel helpen verzorgen, de communie helpen bedelen onder de bewoners, ...

Animatie

Ondersteunen bij activiteiten, o.a. met handwerk, decoratie, bloemen en planten, ...

Cafetaria

Onze vrijwilligers houden dagelijks, met uitzondering van donderdag, het cafetaria open van 14.30u tot 17.00u.

Wandelaar

Bij mooi weer kunnen vrijwilligers gaan wandelen in de nabijheid van het woonzorgcentrum met bewoners die dat wensen.

Bezoeker

De dagen van de bewoners helpen kleuren d.m.v. een bezoekje, samen kaartspelen, begeleiden van individuele wandelingen, ...

Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers.

Indien u hiervoor interesse heeft, kan u steeds contact opnemen met onze directeur bewonerszorg via email: matthias.van.houdenhove@sintfelix.be.

 

 

lid van  
ondersteund door