Meer over ons zorgaanbod

De verschillende disciplines die tewerkgesteld zijn in wzc Sint-Felix:


Verpleging en verzorging

Het woonzorgcentrum beschikt over een multidisciplinair team, onder leiding van de (adjunct-)hoofdverpleegkundigen, om een optimale opvang en een warme zorg aan onze bewoners te bieden. Voor elke bewoner wordt een individueel zorgplan opgesteld waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de individuele behoeften van de zorgvrager. Er wordt getracht de zorgbehoevende bewoner zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Wanneer zelfzorg niet meer mogelijk is staan o.a. zorgkundigen en verpleegkundigen in voor een optimale verzorging en verpleging. Sommige medewerkers hebben zich bijkomend bekwaamd in: referente palliatieve zorg en referente wondzorg.


Kinesitherapie

In ons woonzorgcentrum werken 2 kinesitherapeuten. Zij beschikken over een eigen kinezaal. De kinesitherapeut(e) kan kiezen uit verschillende oefentherapieën om de bewoners te revalideren teneinde hun zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden, dit alles aangepast aan de noden en mogelijkheden van ouderen. Deze oefentherapieën bestaan uit mobilisatie, spierversterkende en functionele oefeningen, gangrevalidatie met daarnaast ook mogelijkheid tot elektrotherapie, massage, ademhalingsoefeningen, …

Als herstel niet meer mogelijk is, zal de kinesitherapeut(e) zijn (haar) aandacht richten op het comfort van de bewoner met o.a. zit- en ligcomfort, aromatherapie en verschillende vormen van relaxatie.

De kinesitherapeutische behandelingen worden uitgevoerd op voorschrift van de behandelende arts en in samenspraak met het multidisciplinair team.