Dagprijzen

Woonzorg-voorziening

Dagprijs

 

WZC éénpersoonskamer

64,54 €/dag.

Zijn niet inbegrepen in de dagprijs:

 • Verpleegkundige zorgen en het gebruik van bijzonder verzorgingsmateriaal, waarvoor geen tussenkomt van de verzekeringsinstelling voorzien is;
 • De medische, paramedische en farmaceutische verstrekkingen indien niet inbegrepen in de tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;Individuele bijdragen voor het ziekenfonds;
 • Hospitalisatiekosten;
 • Kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek, enz. voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering;
 • Dranken buiten het maaltijdgebeuren;
 • Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (enterale voeding, voedingssupplementen);
 • Pedicure, manicure, esthetische verzorging en kapper;
 • Persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening worden aangekocht;
 • Was en stomerij van persoonlijk linnen;
 • De aankoop en herstel van persoonlijk linnen;
 • Alle persoonlijke aankopen en kosten gemaakt op uitdrukkelijke vraag van de bewoner, andere dan toiletartikelen;
 • Gebruikskosten of abonnementen m.b.t. telefonie en internet.

 

WZC tweepersoonskamer

60,55 €/dag.

Zijn niet inbegrepen in de dagprijs:

 • Verpleegkundige zorgen en het gebruik van bijzonder verzorgingsmateriaal, waarvoor geen tussenkomt van de verzekeringsinstelling voorzien is;
 • De medische, paramedische en farmaceutische verstrekkingen indien niet inbegrepen in de tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;
 • Individuele bijdragen voor het ziekenfonds;
 • Hospitalisatiekosten;
 • Kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek, enz. voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering
 • Dranken buiten het maaltijdgebeuren;
 • Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (enterale voeding, voedingssupplementen);
 • Pedicure, manicure, esthetische verzorging en kapper;
 • Persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening worden aangekocht;
 • Was en stomerij van persoonlijk linnen;
 • De aankoop en herstel van persoonlijk linnen;
 • Alle persoonlijke aankopen en kosten gemaakt op uitdrukkelijke vraag van de bewoner, andere dan toiletartikelen;
 • Gebruikskosten of abonnementen m.b.t. telefonie en internet.

 

Kortverblijf

64,54 €/dag.

Zijn niet inbegrepen in de dagprijs:

 • Specifieke animatie-, recreatie- en therapeutische activiteiten die door de voorziening georganiseerd worden en die een aantoonbare meerkost vertegenwoordigen;
 • Verpleegkundige zorgen en het gebruik van bijzonder verzorgingsmateriaal, waarvoor geen tussenkomt van de verzekeringsinstelling voorzien is;
 • Niet in de gewone maaltijd begrepen voeding en drank die op individuele vraag van de bewoner verstrekt wordt;
 • Persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening worden aangekocht;
 • Alle persoonlijke aankopen en kosten gemaakt op uitdrukkelijke vraag van de bewoner, andere dan toiletartikelen;
 • Abonnementskosten en kosten van individueel gebruik van televisie, telefoon en internet.
 • De medische, paramedische en farmaceutische verstrekkingen indien niet inbegrepen in de tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;
 • Individuele bijdragen voor het ziekenfonds;
 • Hospitalisatiekosten;
 • Kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek, enz. voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering;
 • Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (enterale voeding, voedingssupplementen);
 • Pedicure, manicure, esthetische verzorging en kapper;
 • Was en stomerij van persoonlijk linnen;
 • De aankoop en herstel van persoonlijk linnen;
 • Andere persoonlijke kosten.

Assistentiewoning

47,78-73,34 €/dag

Zijn inbegrepen in de dagprijs:

 • De woonvergoeding (huisvesting);
 • Het gebruik van het oproepsysteem;
 • 24u/24u permanentie van gekwalificeerd personeel van het woonzorgcentrum voor het beantwoorden van noodoproepen (garantie en diensten m.b.t. crisiszorg);
 • Diensten van de woonassistent (o.a. advies bij het vervullen van sociale en administratieve formaliteiten);
 • Eventuele bemiddeling met de thuiszorgdiensten voor poetshulp, verzorging en/of verpleging (garantie op overbrugginszorg);
 • De aansluiting van telefoon, internet, televisie (niet de gebruikskosten);
 • Onderhoud en energieverbruik (water, verwarming, elektriciteit) van gemeenschappelijke ruimten, gangen en lift;
 • Het onderhoud, het gebruik, de keuring en de controle van technische installaties zoals liften, elektriciteit, branddetectie, …;
 • Gebruik en onderhoud van de tuin;
 • Mogelijkheid tot deelname aan activiteiten;
 • Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid (b.a.) en b.a. bij brand en aanverwante gevaren
 • Brandverzekering van persoonlijke inboedel verzekerd voor rekening van de bewoner voor een bedrag van €  20.000;
 • De onroerende voorheffing;
 • Containerkosten (restafval, papier, karton, PMD en glas).

Zijn niet inbegrepen in de dagprijs:

 • Verbruik van elektriciteit, verwarming en water;
 • De abonnementen voor het gebruik van telefoon, internet en kabeltelevisie;
 • Alle taksen en belastingen ten persoonlijke titel van de gebruiker.
 • Gereserveerde parkeerplaats
 • Kosten van diensten of leveringen verstrekt door derden zoals kosten voor ziekenhuiszorg, artsen, geneesmiddelen, thuisverpleegkundigen, paramedici, gezinszorg, aanvullende thuiszorg, poetshulp …

Diensten en leveringen die aanleiding geven tot het aanrekenen van extra vergoedingen bovenop de dagprijs:

 • De reële kosten van crisis- en overbruggingszorg wat betreft gebruikte materialen (bvb. wondzorgmateriaal);
 • Middagmaal bestaande uit soep, hoofdgerecht en dessert en/of andere extra aankopen via de keuken van het woonzorgcentrum;
 • Specifieke activiteiten of dagbesteding die door de woonassistent georganiseerd worden en die een aantoonbare meerkost vertegenwoordigen (bvb. daguitstap);
 • Kinesitherapie, haarzorg en/of pedicure die aangeboden wordt door medewerkers van Woonzorgcentrum Sint-Felix;
 • Technische dienst, aangeboden door Woonzorgcentrum Sint-Felix, voor herstellingen en onderhoudswerken aan de assistentiewoning;
 • Gebruik van gemeenschappelijke was- en droogmachine;
 • Individuele buitenparking;
 • Alle persoonlijke aankopen en kosten gemaakt op uitdrukkelijke vraag van de bewoner (bvb. medicatie via apotheekdienst, transportkosten, ...).

 

lid van  
ondersteund door